scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
 • 中空玻璃
 • 夹层玻璃
 • 阳光膜单片
无氩
 • 无氩
 • 有氩
 • 反射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • 透射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • YBE-0180N
 • 基片颜色
  点击更改
  ×

  无要求 透明 超白 F绿 深蓝 深灰 水晶灰

 • 凯发k8国际涂层
  点击更改
  ×

  无要求

  浅灰(1-30) 浅灰(31-60) 浅灰(61-90)

  灰色(1-30) 灰色(31-60) 灰色(61-90)

  无色(1-30) 无色(31-60) 无色(61-90)

  蓝灰(1-30) 蓝灰(31-60) 蓝灰(61-90)

  浅蓝(1-30) 浅蓝(31-60) 浅蓝(61-90)

  蓝色(1-30) 蓝色(31-60) 蓝色(61-90)

  绿色(1-30) 绿色(31-60) 绿色(61-90)

  银灰(1-30) 银灰(31-60) 银灰(61-90)

  深灰(1-30) 深灰(31-60) 深灰(61-90)

确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YRE0646J+12A+6 43 34 12 27 44 0.34 0.32 0.39 0.37 1.71 添加到比较
6YRE0146J+12Ar+6 42 32 12 24 39 0.32 0.31 0.36 0.36 1.47 添加到比较
6YRE0146J+12A+6 42 32 12 24 39 0.32 0.31 0.36 0.36 1.71 添加到比较
6YJE0645J+12Ar+6C 41 30 17 18 61 0.24 0.21 0.28 0.25 1.38 添加到比较
6YJE0645J+12A+6C 41 30 17 18 61 0.24 0.21 0.28 0.25 1.64 添加到比较
6YJE0145J+12Ar+6C 40 29 16 17 48 0.24 0.21 0.28 0.25 1.38 添加到比较
6YJE0145J+12A+6C 40 29 16 17 48 0.24 0.21 0.28 0.25 1.64 添加到比较
6YKE0656J+12Ar+6C 51 17 15 25 48 0.31 0.29 0.36 0.34 1.4 添加到比较
6YKE0656J+12A+6C 51 17 15 25 48 0.31 0.29 0.36 0.34 1.65 添加到比较
6YKE0156J+12Ar+6C 50 16 15 23 36 0.31 0.28 0.35 0.33 1.4 添加到比较
sitemap网站地图