scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
 • 中空玻璃
 • 夹层玻璃
 • 阳光膜单片
无氩
 • 无氩
 • 有氩
 • 反射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • 透射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • YBE-0180N
 • 基片颜色
  点击更改
  ×

  无要求 透明 超白 F绿 深蓝 深灰 水晶灰

 • 凯发k8国际涂层
  点击更改
  ×

  无要求

  浅灰(1-30) 浅灰(31-60) 浅灰(61-90)

  灰色(1-30) 灰色(31-60) 灰色(61-90)

  无色(1-30) 无色(31-60) 无色(61-90)

  蓝灰(1-30) 蓝灰(31-60) 蓝灰(61-90)

  浅蓝(1-30) 浅蓝(31-60) 浅蓝(61-90)

  蓝色(1-30) 蓝色(31-60) 蓝色(61-90)

  绿色(1-30) 绿色(31-60) 绿色(61-90)

  银灰(1-30) 银灰(31-60) 银灰(61-90)

  深灰(1-30) 深灰(31-60) 深灰(61-90)

确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YME-0185(2#)+12A+6C 76 11 11 48 23 0.56 0.54 0.65 0.62 1.73 添加到比较
6YRE-5846(2#)+12Ar+6C 20 12 13 12 14 0.21 0.20 0.24 0.23 1.45 添加到比较
6YRE-5846(2#)+12A+6C 20 12 13 12 14 0.21 0.20 0.24 0.23 1.69 添加到比较
6YRE-2546(2#)+12Ar+6C 26 17 14 14 17 0.23 0.22 0.26 0.25 1.45 添加到比较
6YRE-2546(2#)+12A+6C 26 17 14 14 17 0.23 0.22 0.26 0.25 1.69 添加到比较
6YRE-2246(2#)+12Ar+6C 34 24 14 15 15 0.23 0.22 0.27 0.26 1.45 添加到比较
6YRE-2246(2#)+12A+6C 34 24 24 14 15 15 0.23 0.22 0.27 0.26 添加到比较
6YRE-0646(2#)+12Ar+6C 43 35 15 25 44 0.32 0.30 0.37 0.35 1.45 添加到比较
6YRE-0646(2#)+12A+6C 43 35 15 25 44 0.32 0.30 0.37 0.35 1.69 添加到比较
6YRE-5852(2#)+12Ar+6C 23 11 14 14 16 0.24 0.23 0.28 0.26 1.45 添加到比较
sitemap网站地图