scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
 • 中空玻璃
 • 夹层玻璃
 • 阳光膜单片
无氩
 • 无氩
 • 有氩
 • 反射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • 透射颜色
  点击更改
  ×

  无要求

 • YBE-0180N
 • 基片颜色
  点击更改
  ×

  无要求 透明 超白 F绿 深蓝 深灰 水晶灰

 • 凯发k8国际涂层
  点击更改
  ×

  无要求

  浅灰(1-30) 浅灰(31-60) 浅灰(61-90)

  灰色(1-30) 灰色(31-60) 灰色(61-90)

  无色(1-30) 无色(31-60) 无色(61-90)

  蓝灰(1-30) 蓝灰(31-60) 蓝灰(61-90)

  浅蓝(1-30) 浅蓝(31-60) 浅蓝(61-90)

  蓝色(1-30) 蓝色(31-60) 蓝色(61-90)

  绿色(1-30) 绿色(31-60) 绿色(61-90)

  银灰(1-30) 银灰(31-60) 银灰(61-90)

  深灰(1-30) 深灰(31-60) 深灰(61-90)

确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YSD-5815(2#) 8 10 33 8 10 0.29 0.24 0.33 0.28 4.32 添加到比较
6YSD-2515(2#) 11 14 33 8 11 0.28 0.24 0.33 0.28 4.32 添加到比较
6YSD-2215(2#) 14 20 33 8 11 0.27 0.24 0.32 0.27 4.32 添加到比较
6YSD-0115(2#) 16 27 34 14 22 0.30 0.26 0.35 0.30 4.32 添加到比较
6YSD-5820(2#) 11 9 24 10 9 0.27 0.31 0.31 0.36 4.41 添加到比较
6YSD-2520(2#) 13 16 22 10 12 0.26 0.30 0.30 0.35 4.41 添加到比较
6YSD-2220(2#) 18 24 22 10 13 0.26 0.30 0.30 0.35 4.41 添加到比较
6YSD-0120(2#) 20 33 24 17 26 0.29 0.31 0.33 0.36 4.41 添加到比较
6YSD-5830(2#) 17 9 16 16 8 0.33 0.37 0.34 0.42 4.60 添加到比较
6YSD-2530(2#) 20 12 17 16 9 0.33 0.37 0.38 0.42 4.60 添加到比较
sitemap网站地图